این ماد دقیقاً حس و حال رانندگی در یک کامیون ۱۸ چرخ را در شما به وجود می‌آورد. تمامی حرکات اتاقک طبیعی می‌شود و با عبور از هر دست‌انداز شاهد تکان‌هایی در کابین خواهید بود. ارتفاع کابین تمامی کامیون‌ها اصلاح‌ها می‌شود. همچنین کابین دارای فیزیکال جدیدی خواهد شد که با تکان‌ها و حرکاتی که به وجود می‌آورد، جذابیت رانندگی را برایتان دوچندان می‌کند. با وب‌سایت گیم‌تودانلود و دانلود ماد بهبود و ارتقا حرکات فیزیکی کابین برای بازی Euro Truck Simulator 2 همراه باشید.