هدف ماد The Business Mega Pack این است که مشاغل را بیشتر شبیه آنلاین کند. برای خرید یک بیزینس: هنگامی که بسته mod یا فعالیت مورد نظر خود را به درستی نصب کردید، ابتدا باید تلفن خود را باز کرده و به مخاطبین بروید و به Business Helper Contact دسترسی پیدا کنید، از طریق این منو می‌توانید مکان را برای خرید هر شرکت تجاری، یک بیزینس، سفارش اتومبیل از مشاغل، بررسی سطح سهام خود و کلی امکانات بزرگ دیگر مشاهده نمایید و سپس شروع به راه انداختن بیزینس بزرگ خود کنید و به یک مولتی میلیاردر در لوس سانتوس تبدیل شوید. با گیم تو دانلود و دانلود The Business Mega Pack برای GTA V همراه باشید.

:Included in this package

 • Primary
 • Afterhours Business (Business Redesign Update 3.0.2)
 • Arena Wars Business (Business Redesign Update 3.0.2)
 • Biker Business (Business Redesign Update 3.0.2)
 • Executive Business(Business Redesign Update 3.0.2)
 • Gunrunning Busness (Business Redesign Update 3.0.2)
 • Doomsday Heist Business(Business Redesign Update 3.0.2)
 • Smuggler’s Run Business (Business Redesign Update 3.0.2)
 • Lamar’s Custom Classics Business (Business Redesign Update 3.0.2)
 • Diamond Casino and Resort Business (Business Redesign Update 3.0.2)
 • Celebrity Solutions Agency (Business Redesign Update 1.0.2)