با استفاده از این ماد، شما عضو خانواده‌ای می‌شوید که کار آن جعل اسناد از شرکت‌ها می‌باشد. شما به طور معمول 8 ساعت کار می‌کنید و از پول به‌دست آمده سهمی می‌گیرید. از آنجایی که این تجارت غیرقانونی است و شما با یک باند کار می‌کنید، باید خطرات آن را به جان بخرید و ممکن است تحت تعقیب قرار بگیرید. اگر علاقه به تجربه این ماد دارید با گیم تو دانلود و دانلود ماد The Families Counterfeiting برای GTA V همراه باشید.