Red Dead Redemption 2 Cinematic Camera with Autopilot یک ماد بسیار جالب و بازطراحی شده از RDR2 می‌باشد که حالت دوربین سینماتیکی را برایتان فعال می‌کند. هنگام رانندگی می‌توانید این ماد را فعال کرده و از نمایی جدید و جالب رانندگی کنید. این ماد در RDR2 وقتی مسیرهای طولانی را در نقشه قرار است طی کنید فعال می‌شود و حالت اتوپایلوت دارد و نیمی از مسیر را خود بازی برایتان می‌رود. این ماد بر اساس همان سبک ساخته شده است. با گیم تو دانلود و دانلود این ماد جالب همراه باشید.